« powrót

Łożyska kulkowe poprzeczne jednorzędowe przejmują siły promieniowe i osiowe. Można stosować je przy dużych prędkościach obrotowych. Ze względu na dużą ilość zastosowań oraz niską cenę są to najczęściej stosowane łożyska toczne. Zdolność do wychyleń kątowych tego typu łożysk jest nieznaczna. Łożyska kulkowe zwykłe występują nie tylko w wykonaniu standardowym czyli odkryte, ale także z uszczelkami gumowymi w oznaczeniu (2RS) lub (DDU) za numerem podstawowym lub blaszkami w oznaczeniu (ZZ) za numerem podstawowym. Łożyska kulkowe zwykłe uszczelnione, nie wymagają dozoru. W wykonaniu podstawowym mają koszyk stalowy, są również dostępne wersje z koszykami poliamidowymi i mosiężnymi. Łożyska kulkowe zwykłe z koszykami mosiężnymi posiadają oznaczenie M za numerem podstawowym. Łożyska kulkowe zwykłe z koszykami poliamidowymi posiadają oznaczenie w zależności od producenta TVH, TNG, TN9 za numerem podstawowym.

Do tej grupy zalicza się łożyska z serii:

Seria Katalog Dostępność
6000
6200
6300
6400
16000
61800
61900
60/
62/
63/
68/
69/

 

ŁOŻYSKA KULKOWE JEDNORZĘDOWE Z KANAŁKAMI DO WKŁADANIA KULEK

Łożyska tego typu zawierają większą ilość kulek niż normalne łozyska kulkowe. Posiadają one kanały służące do wprowadzania kulek wykonane w pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym. Łożyska te nie są odpowiednie do stosowania przy dużych obciążeniach osiowych. Łożyska z tej grupy oprócz typu otwartego występują również w wersji uszczelnionej z dwoma blaszkami ochronnymi (ZZ). Ważną rzeczą przy stosowaniu tych łożysk jest, aby strona z łozyska, w której wykonane są kanały znajdowała się na zewnątrz strefy obciążonej. Koszyki w tych łozyskach są wykonane z tłoczonej blachy stalowej.

Do tej grupy zalicza się łożyska z serii:

Seria Katalog Dostępność
BL

 

ŁOŻYSKA KULKOWE JEDNORZĘDOWE ROZŁĄCZNE DO ISKROWNIKÓW

Bieżnia w pierścieniu wewnętrznym tych łożysk jest nieznacznie płytsza niż w normalnym łożysku kulkowym, a pierścień zewnętrzny posiada tylko jedno obrzeże. W wyniku czego pierścień zewnętrzny jest rozłączny i ułatwia to montowanie łożyska. Standardowo stosowane są kosze blaszane tłoczone, natomiast przy wysokich prędkościach obrotowych kosze są obrabiane maszynowo z żywicy syntetycznej.

Do tej grupy zalicza się łożyska z serii:

Seria Katalog Dostępność
E, EN, BO

 

 

 

 

 

 

 

reated by Adrian Hofman

« powrót

Łożyska kulkowe zwykłe dwurzędowe charakteryzują się większą nośnością niż łożyska jednorzędowe. Stosuje się je w miejscach, gdzie wymagana jest duża sztywność i nośność. Kosze tych łożysk są wykonane z tłoczonej blachy, ale najczęściej można je spotkać w wykonaniu z poliamidu. Większe łożyska posiadają masywne kosze z mosiądzu. Prędkość obrotowa łożysk kulkowych zwykłych dwurzędowych jest mniejsza niż łożysk kulkowych zwykłych jednorzędowych.

Do tej grupy zalicza się łożyska z serii:

Seria Zakres Ø wew. (mm) Zakres Ø zew. (mm) Katalog
4200 10 - 100 30 - 180 PDF
4300 17 - 86 32 - 149 PDF

 

 

 

 

 

 

 

« powrót

Łożyska te przenoszą obciążenia promieniowe jak i osiowe w jednym kierunku. Dlatego też należy stosować dwa łożyska przeciwne lub kombinację więcej niż dwóch łożysk. Sztywność tych łożysk może być zwiększona dzięki obciążeniu wstępnemu. Są one często wykorzystywane we wrzecionach roboczych obrabiarek. Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe posiadają kąt działania. Przyrostki A, A5, B i C reprezentują kąty działania odpowiednio: 30o, 25o, 40o i 15o. Zwykle stosuje się do tych łożysk kosze masywne tekstolitowe lub poliamidowe formowane metodą wtryskową, ale występują równierz kosze stalowe. Temperatura robocza dla koszy poliamidowych wynosi 100oC ciągłej pracy i 120oC pracy chwilowej. Łożyska z kątem 15o i 25o wykorzystuje się tam, gdzie jest potrzeba użycia łożysk wysoko dokładnych i wysokoobrotowych, natomiast łożyska z kątem 30o i 40o wykorzystuje się tam, gdzie występują duże siły osiowe.

Do tej grupy zalicza się łożyska z serii:

Seria Katalog Dostępność
7000 Sprawdź
7200 Sprawdź
7300 Sprawdź
7900 Sprawdź

 

 

 

« powrót

Jest to układ dwóch łożysk kulkowych skośnych pracujących w układzie "O". Pierścienie wewnętrzne jak i zewnętrzne każdego z łożysk są scalone ze sobą i tworzą jednolite pierścienie. Obciążenia osiowe w tych łożyskach są przenoszone w obu kierunkach. Łożyska te są stosowane jako łożyska ustalające. Produkowane są z koszami wytłaczanymi z blachy stalowej.

Do tej grupy zalicza się łożyska z serii:

Seria Katalog Dostępność
3200 (5200) Sprawdź
3300 (5300) Sprawdź

 

 

 

 

 

 

 

 

« powrót

Układ "O" (DB)  W tym układzie mogą być przenoszone obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Ponieważ odległość pomiędzy czynnymi środkami działania nacisków a0 jest duża, układ ten jest odpowiedni do przenoszenia momentów działających w płaszczyźnie przechodzącej przez oś łożyska.
Układ "X" (DF) W tym układzie mogą być przenoszone obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. W porównaniu z układem "O" (DB) odległość pomiędzy czynnymi środkami działania nacisków jest mała, w związku z tym zdolność do przenoszenia momentów jest gorsza niż w układzie "O".
Układ Tandem (DT) W tym układzie mogą być przenoszone obciążenia promieniowe i osiowe w jednym kierunku. Ponieważ obciążenie osiowe jest rozkładane równomiernie na oba łożyska, układ ten jest używany tam, gdzie obciążenia osiowe w jednym kierunku jest duże.

Do tej grupy zalicza się łożyska z serii:

Seria Zakres Ø wew. (mm) Zakres Ø zew. (mm) Katalog
7000 10 - 200 26 - 310 PDF
7200 10 - 200 30 - 360 PDF
7300 10 - 200 35 - 420 PDF
7900 10 - 200 22 - 280 PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« powrót

Łożyska kulkowe wahliwe posiadają pierścień zewnętrzny z bieżnią kulistą. Dlatego też kulki i kosz mają zdolność odchylania się w pewnym zakresie względem środka łożyska. Łożyska tego typu stosuje się tam, gdzie współosiowość wału względem oprawy jest trudna do uzyskania oraz tam gdzie wał może się ugiąć. Obciążalność osiowa jest mała. Kosze są zwykle stalowe tłoczone z blachy. Niektóre typy łożysk kulkowych wahliwych wykonane są z kulkami wystającymi poza powierzchnie czołowe łożyska. Tabela z wartościami wystawania kulek jest dostępna TUTAJ.

Do tej grupy zalicza się łozyska z serii:

Seria Zakres Ø wew.(mm) Zakres Ø zew.(mm) Katalog
100 5 - 9 19 - 26 PDF
1200 10 - 110 30 - 200 PDF
1300 10 - 110 35 - 240 PDF
2200 10 - 110 30 - 200 PDF
2300 10 - 110 35 - 240 PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

« powrót

Łożyska kulkowe miniaturowe

Oferujemy łożyska kulkowe miniaturowe, które są mniejszym odpowiednikiem łożysk kulkowych zwykłych, przy całkowitym zachowaniu ich właściwości. Posiadamy w asortymencie łożyska kulkowe miniaturowe różnego typu – zarówno otwarte, z blaszką, z uszczelkami bezstykowymi oraz z uszczelkami stykowymi.

Łożyska kulkowe miniaturowe dostępne w naszej ofercie zostały wyprodukowane z dużą precyzją i z wysokiej klasy stali. Dzięki temu są niezawodne przez bardzo długi czas użytkowania.

Posiadamy łożyska kulkowe miniaturowe o różnych wymiarach. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą łożysk kulkowych miniaturowych metrycznych i calowych.

 

Łożyska kulkowe miniaturowe metryczne:

Symbol Katalog
600
618/ (680)
619/ (690)
620
630
MR

Łożyska kulkowe miniaturowe calowe:

Symbol Katalog
R
« powrót

Łożyska kulkowe miniaturowe z flanszą posiadają właściwości łożysk kulkowych zwykłych. Możemy je podzielić na metryczne  i calowe. Łożyska te posiadają charakterystyczną flanszę.

Łożyska kulkowe miniaturowe metryczne z flanszą:

Symbol Katalog
F600
F618/ (F680)
F619/ (F690)
F620
F630
MF

Łożyska kulkowe miniaturowe calowe z flanszą:

Symbol Katalog
FR
« powrót

Łożyska stożkowe posiadają stożkowe bieżnie w pierścieniach zewnętrznych jak i wewnętrznych, między którymi znajdują się wałeczki stożkowe. Łożyska stożkowe mają bardzo ograniczoną kompensację niewspółosiowości. Nadają się do przenoszenia obciążeń promieniowych jak i osiowych w jednym kierunku. Przenoszenie obciążeń osiowych zależy w dużym stopniu od kąta działania, który odpowiada kątowi bieżni pierścienia zewnętrznego. Im większy kąt, tym większe obciążenia osiowe może przenieść łożysko. Łożyska stożkowe są zwykle rozłączne, to znaczy, że składają się z oddzielnego pierścienia zewnętrznego i pierścienia wewnętrznego z wałeczkami stożkowymi. Łożyska z tej grupy występują w wymiarach metrycznych jak i calowych.  

Łożyska stożkowe metryczne:

Seria Katalog
32000 PDF
33000 PDF
30200 PDF
30300 PDF
32200 PDF
32300 PDF
31300 PDF
32900 PDF
300/22 PDF
300/28 PDF
300/32 PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łożyska stożkowe calowe:

Seria Katalog
w budowie PDF
w budowie PDF
w budowie PDF
w budowie PDF
w budowie PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

« powrót

Łożyska kulkowe wzdłużne mogą przejmować tylko obciążenia wzdłużne. Występują z płaskim lub kulistym pierścieniem zewnętrznym. Możemy je podzielić na jednokierunkowe oraz dwukierunkowe. Dla tych łożysk kulkowych zwykle wykorzystuje się kosze stalowe oraz kosze masywne mosiężne. 

Do grupy łożysk wzdłużnych jednokierunkowych zalicza się łożyska z serii:

Seria Zakres Ø wew. (mm) Zakres Ø zew. (mm) Katalog
51100 10 - 360 24 - 440 PDF
51200 10 - 360 26 - 500 PDF
51300 25 - 200 52 - 340 PDF
51400 25 - 180 60 - 360 PDF
53200 10 - 360 26 - 500 PDF
53300 25 - 200 52 - 340 PDF
53400 25 - 180 60 - 360 PDF

 

 

 

 

 

 

 

Do grupy łożysk wzdłużnych dwukierunkowych zalicza się łożyska z serii:

Seria Zakres Ø wew. (mm) Zakres Ø   zew. (mm) Katalog
52200 15/10 - 220/190 32 - 300 PDF
52300 25/20 - 200/170 52 - 340 PDF
52400 25/15 - 180/140 60 - 360 PDF
54200 15/10 - 220/190 32 - 300 PDF
54300 25/20 - 120/100 52 - 210 PDF
54400 25/15 - 100/80 60 - 210 PDF

 

 

« powrót

W naszej ofercie posiadamy różnego rodzaju paski klinowe jak i uzębione. Pasy klinowe wykorzystywane są w produkcji maszyn lekkich i ciężkich. Paski te charakteryzują się odpornością na olej.  Na magazynie posiadamy duży asortyment pasków firmy Continental oraz V-belt. W naszej ofercie znajdują się również pasy takich producentów jak: Gates, SKF,  Sanok, Optibelt, Strongbelt, Bando, Kleberg.

Pasy klinowe zwykłe z niskim klinem:

Symbol Katalog
HA (13mm) Continental
Optibelt
Sanok
V-belt
HB (17mm)
HC (22mm)
HD (32mm)
HZ (10mm)

Pasy klinowe zwykłe z wysokim klinem (wąskoprofilowe):

Symbol Katalog
SPA Continental
Optibelt
V-belt
SPB
SPC
SPZ

Pasy klinowe uzębione z wysokim klinem (wąskoprofilowe):

Symbol Katalog
XPA Continental
Optibelt
XPB
XPC
XPZ

Pasy klinowe uzębione z niskim klinem:

Symbol Katalog
AVX*10 Continental
 
AVX*13

 

« powrót

 

W naszej ofercie posiadamy pasy sześciokątne, pasy klinowe dwustronnego działania. Pasy te wykorzystywane są w różnego rodzaju kosiarkach. Na magazynie posiadamy duży asortyment pasków firmy V-belt. W naszej ofercie znajdują się również pasy takich producentów jak: Continental, Sanok, Optibelt, Strongbelt, PIX, V-belt.

Pasy klinowe dwustronnego działania:

Typ paska Katalog
HAA Continental
Optibelt
Sanok
V-belt
HBB
HCC
HZZ

 

« powrót

W naszej ofercie posiadamy paski klinowe zespolone. Pasy klinowe wykorzystywane są w produkcji maszyn ciężkich jak i rolniczych. Paski te charakteryzują się odpornością na olej.  Posiadamy paski takich producentów jak: Continental, Sanok, Optibelt, Tagex, V-belt i inne.

Pasy klinowe zespolone:

Typ paska Katalog
Zespolone klinowe Continental
Sanok
Optibelt
« powrót

Pasy wielorowkowe mają szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym i nie tylko. Wykorzystuje się je przede wszystkim jako pasy napędowe. Paski te mają dużą wytrzymałość na rozciąganie się, odporność na oleje i temperaturę. Posiadamy paski takich producentów jak: Continental, Optibelt, SKF, Bando, V-belt i inne.

Paski wielorowkowe (wieloklinowe):

Typ paska Katalog
PJ (2,34mm) Continental
Optibelt
PK (3,56mm)
PL (4,7mm)

 

« powrót

 

W swojej ofercie posiadamy pasy zębate, które można podzielić na calowe i metryczne.  Można je spotkać w wykonaniu z gumy lub poliuretanu. Pasy tego typu mają szeroki zakres zastosowań, w przemyśle lekkim jak i ciężkim. Paski gumowe są stosowane w miejscach, gdzie nie są narażone na działania różnych chemikaliów. Natomiast paski wykonane z poliuretanu charakteryzują się odpornością na działanie światła i chemikaliów oraz dużą odporność na ścieranie i zginanie. Dodatkowo paski poliuretanowe w połączeniu ze stalowym kordem stają się odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz rozciąganie.

Pasy zębate calowe:

Typ paska Oferta Katalog Karta
MXL (2,032mm) Contitech
Optibelt
Contitech
XL (5,08mm)
L (9,525mm)
H (12,7mm)
XH (22,225mm)

 

Pasy zębate metryczne:

Typ paska Oferta Katalog Karta
HTD 3M (3mm) Contitech
Optibelt
Contitech
HTD 5M (5mm)
HTD 8M (8mm)
STD S8M (8mm)
HTD 14M (14mm)

Pasy zębate metryczne poliuretanowe ze stalowym kordem:

Typ paska Oferta Katalog Karta
AT 2,5 (mm) Contitech
Optibelt
Contitech
AT 5 (mm)
AT 10 (mm)
T 2,5 (mm)
T 5 (mm)
T 10 (mm)

 

« powrót

W swojej ofercie posiadamy pasy zębate dwustronnego działania, o półokrągłym zarysie zęba. Paski tego typu stosuje się w różnego rodzaju kosiarkach. 

 

Pasy zębate dwustronnego działania:

Typ paska Katalog
DHTD D5M

Continental

Optibelt

DHTD D8M
DHTD D14M
DSTD DS8M
« powrót

Koło pasowe klinowe SPZ(10mm)

W naszej stałej ofercie posiadamy koła pasowe klinowe, które są wykonane z żeliwa pod tuleje Taper Lock. Koła te są fabrycznie wyważone i występują w wykonaniu od jednorzędowych do pięciorzędowych. Stosuje się je w budowie maszyn przemysłowych jak i rolniczych, gdzie jest potrzeba przeniesienia napędu. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów do ich produkcji, praca urządzeń jest niezawodna i długotrwała.

 

Symbol Ilość rzędów Szerokość paska Katalog Dostępność
SPZ 1 10mm Sprawdź
2SPZ 2 10mm Sprawdź
3SPZ 3 10mm Sprawdź
4SPZ 4 10mm Sprawdź
5SPZ 5 10mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typy pasków klinowych kompatybilnych z naszymi kołami: HZ, HZZ, ZX, SPZ, XPZ, AVX10

Created by Adrian Hofman

« powrót

Koła pasowe klinowe SPA (13mm)

W naszej stałej ofercie posiadamy koła pasowe klinowe, które są wykonane z żeliwa pod tuleje Taper Lock. Koła te są fabrycznie wyważone i występują w wykonaniu od jednorzędowych do pięciorzędowych. Stosuje się je w budowie maszyn przemysłowych jak i rolniczych, gdzie jest potrzeba przeniesienia napędu. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów do ich produkcji, praca urządzeń jest niezawodna i długotrwała.

Symbol Ilość rzędów Szerokość paska Katalog Dostępność
SPA 1 13mm Sprawdź
2SPA 2 13mm Sprawdź
3SPA 3 13mm Sprawdź
4SPA 4 13mm Sprawdź
5SPA 5 13mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typy pasków klinowych kompatybilnych z naszymi kołami: HA, HAA, SPA, XPA, AVX13

 

Created by Adrian Hofman

« powrót

Koła pasowe klinowe SPB (17mm)

W naszej stałej ofercie posiadamy koła pasowe klinowe, które są wykonane z żeliwa pod tuleje Taper Lock. Koła te są fabrycznie wyważone i występują w wykonaniu od jednorzędowych do pięciorzędowych. Stosuje się je w budowie maszyn przemysłowych jak i rolniczych, gdzie jest potrzeba przeniesienia napędu. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów do ich produkcji, praca urządzeń jest niezawodna i długotrwała.

Symbol Ilość rzędów Szerokość paska Katalog Dostępność
SPB 1 17mm
2SPB 2 17mm
3SPB 3 17mm
4SPB 4 17mm
5SPB 5 17mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typy pasków klinowych kompatybilnych z naszymi kołami: HB, HBB, SPB, XPB, BX

 

 

 

 

 

 

Created by Adrian Hofman

« powrót

Koła pasowe klinowe SPC (22mm)

W naszej stałej ofercie posiadamy koła pasowe klinowe, które są wykonane z żeliwa   pod tuleje Taper Lock. Koła te są fabrycznie wywarzone i występują w wykonaniu od jednorzędowych do pięciorzędowych. Stosuje się je w budowie maszyn przemysłowych jak i rolniczych, gdzie jest potrzeba przeniesienia napędu. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów do ich produkcji, praca urządzeń jest niezawodna i długotrwała.

Symbol Ilość rzędów Szerokość paska Katalog Dostępność
3SPC 3 22mm Sprawdź
4SPC 4 22mm Sprawdź
5SPC 5 22mm

 

 

 

 

 

 

Typy pasków klinowych kompatybilnych z naszymi kołami: HC, HCC, SPC, XPC

 

Created by Adrian Hofman

« powrót

Koła pasowe zębate 5M

Koło pasowe zębate 5M charakteryzuje się zębami o półokrągłym i podziałce 5mm. Jest wykonane ze stali. Koło posiada nawiert pilotarzowy oraz burty, które zapobiegają zsuwaniu się paska z koła. Występują pod różne szerokośći paska.

Symbol Szerokość paska Katalog Dostępność
5M 15 mm
5M 25 mm
« powrót

Koła pasowe zębate T5

 

Koła pasowe zębate T5 charakteryzują się zębami o kształcie trapezu i podziałce 5mm. Koła są wykonane z aluminium dzięki czemu nie obciążają układu. Koła posiadają nawiert pilotarzowy oraz burty, które zapobiegają zsuwaniu się paska z koła. Występują pod różne szerokośći paska.

 

Symbol Szerokość paska Katalog Dostępność
21T5 10 mm
27T5 16 mm
36T5 25 mm
« powrót

Koła pasowe zębate T10

Koła pasowe zębate T10 charakteryzują się zębami o kształcie trapezu i podziałce 10mm. Koła są wykonane z aluminium dzięki czemu nie obciążają układu. Koła posiadają nawiert pilotarzowy oraz burty, które zapobiegają zsuwaniu się paska z koła. Występują pod różne szerokośći paska.

Symbol Szerokość paska Katalog Dostępność
31T10 16 mm
40T10 25 mm
47T10 32 mm
66T10 50 mm
« powrót

Koła pasowe zębate 8M

Koło pasowe zębate 8M charakteryzuje się zębami o kszałcie półokrągłym i podziałce 8mm. Koło jest w wykonaniu pod TaperBush czyli tuleję stożkową z otworem cylindrycznym. Materiał z jakiego jest wykonane koło to wysokiej jakości stal. Koło posiada burty, które zapobiegają zsuwaniu się paska z koła.

Symbol Szerokość paska Katalog Dostępność
8M 20 mm
8M 30 mm
Montaż tulei TaperBush
« powrót

Oferujemy najwyższej jakości łańcuchy rolnicze. W asortymencie naszego sklepu znajdują się różnego typu łańcuchy przeznaczone do maszyn rolniczych – m.in. kombajnów, pras, maszyn wykorzystywanych w przetwórstwie i hodowli. Wszystkie dostępne łańcuchy rolnicze wyprodukowane są z trwałych materiałów, najwyższej jakości stali.

Łańcuchy rolnicze – typy

Poniżej znajdą Państwo poszczególne typy łańcuchów rolniczych jakie dostępne są w naszym sklepie. 


Typ łańcucha Katalog
Typ S
Typ C
Z przyłączem
Do pras
Do zbioru porzeczki
Do zbioru kukurydzy

 

 

 

Created by Adrian Hofman

« powrót

W naszej ofercie znajdują się różnego rodzaju łańcuchy napędowe zwykłe, rolnicze, przemysłowe z różnymi przyłączami lub bez. Wykonane ze stali nierdzewnej lub zwykłej. Łańcuch rolkowy zbudowany jest z ogniw wewnętrznych i zewnętrznych, posiada dodatkowo rolkę, która obraca się swobodnie na sworzniu. Łańcuch ten charakteryzuje się zwiększoną trwałością oraz małym zużyciem zębów koła. Łańcuchy rolkowe możemy podzielić według podziałki, czyli odległość między osiami dwóch sąsiednich sworzni. Występują w wykonaniu jedno-, dwu- lub trzyrzędowym.

Łańcuchy napędowe rolkowe:

Typ łańcucha     Katalog          Dostępność     
Typ A
Typ B
Typ B SS ( nierdzewne )
Typ A z płytką 0
Typ B z płytką 0
Typ A wzmocnione
Typ B wzmocnione
Typ B z przyłączem W budowie  
Motorowerowe
Łukowe
O wydłużonej podziałce
O wydłużonej podziałce z przyłączem W budowie  
O wydłużonej podziałce ze sworzniem przelotowym
Specjalne
Ze sworzniem przelotowym
Z wystającymi sworzniami
« powrót

W naszej ofercie znajdują się różnego rodzaju łańcuchy napędowe zwykłe, rolnicze, przemysłowe z różnymi przyłączami lub bez. Wykonane ze stali nierdzewnej lub zwykłej. Łańcuch rolkowy zbudowany jest z ogniw wewnętrznych i zewnętrznych, posiada dodatkowo rolkę, która obraca się swobodnie na sworzniu. Łańcuch ten charakteryzuje się zwiększoną trwałością oraz małym zużyciem zębów koła. Łańcuchy rolkowe możemy podzielić według podziałki, czyli odległość między osiami dwóch sąsiednich sworzni. Występują w wykonaniu jedno-, dwu- lub trzyrzędowym.

Łańcuchy napędowe rolkowe dwurzędowe:

Typ łańcucha Katalog

Typ A

Typ B

Typ A wzmocnione

Typ A z prostą płytką

Typ B z prostą płytką

« powrót

W naszej ofercie znajdują się różnego rodzaju łańcuchy napędowe zwykłe, rolnicze, przemysłowe z różnymi przyłączami lub bez. Wykonane ze stali nierdzewnej lub zwykłej. Łańcuch rolkowy zbudowany jest z ogniw wewnętrznych i zewnętrznych, posiada dodatkowo rolkę, która obraca się swobodnie na sworzniu. Łańcuch ten charakteryzuje się zwiększoną trwałością oraz małym zużyciem zębów koła. Łańcuchy rolkowe możemy podzielić według podziałki, czyli odległość między osiami dwóch sąsiednich sworzni. Występują w wykonaniu jedno-, dwu- lub trzyrzędowym.

Łańcuchy napędowe rolkowe trzyrzędowe:

Typ łańcucha Katalog
Typ A
Typ B
Typ A z prostą płytką
Typ B z prostą płytką
« powrót

W naszej ofercie znajdują się równierz różnego typu łańcuchy płytkowe, wykorzystywane przy wózkach widłowych. Na życzenie klienta łańcuchy sprzedajemy z certyfikatem jakośći.

 

 

 

Typ Katalog
Płytkowe
« powrót

W naszej ofercie posiadamy równierz łańcuchy do przekładni bezstopniowych, lamelowe PIV.

 

 

 

Typ Katalog
PIV
« powrót

Typ Katalog
do sortowników
« powrót

Tuleje stożkowe TaperBush

W naszej stałej ofercie posiadamy tuleje stożkowe TaperBush. Tuleje te posiadają wewnętrzny otwór cylindryczny oraz kanał na wpust. Stosowane są do montażu kół pasowych, łańcuchowych oraz sprzęgieł na wale. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stali pracują długo i niezawodnie.


Symbol Katalog Dostępność
1008
1108
1210
1215
1610
1615
2012
2517
3020
3030
3525
3535
4040
4545

5050
« powrót

Tuleje zaciskowe RCK ( Clampex )

W naszej stałej ofercie posiadamy tuleje RCK inaczej Clampex. Jest to tuleja zaciskowo-rozprężna co oznacza, że jednocześnie zaciska się na wałku i rozpręża w pieście tworząc samocentrujące, bezluzowe połączenie. Części tulei wykonane są ze stali C45 obrobionej cieplnie. Występują w różnym wykonaniu.

Symbol Katalog Dostępność
RCK 13
RCK 70
RCK 80

« powrót

W naszej ofercie znajdują się równierz koła łańcuchowe jednorzędowe, dwurzędowe i trzyrzędowe, które posiadają hartowane zęby i otwór pilotarzowy. Występują w wykonaniu z piastą jak i same tarcze. Koła są wykonane z dobrej jakości stali dzięki czemu będą służyć długo i bezawaryjnie.

Koła jednorzędowe tarcza:


Symbol Podziałka (mm) Katalog Dostępność
05B1 tarcza 8 PDF Zapytaj
06B1 tarcza 9,525 ( 3/8" ) PDF Zapytaj
08B1 tarcza 12,7 ( 1/2" ) PDF Zapytaj
10B1 tarcza 15,875 ( 5/8" ) PDF Zapytaj
12B1 tarcza 19,05 ( 3/4" ) PDF Zapytaj
16B1 tarcza 25,4 ( 1" ) PDF Zapytaj
20B1 tarcza 31,75 ( 1 1/4" ) PDF Zapytaj
24B1 tarcza 38,1 (1 1/2" ) PDF Zapytaj
28B1 tarcza 44,45 ( 1 3/4" ) PDF Zapytaj
32B1 tarcza 50,8 ( 2" ) PDF Zapytaj

Koła jednorzędowe z piastą:

Symbol Podziałka (mm) Katalog Dostępność
05B1 8 PDF Sprawdź
06B1 9,525 ( 3/8" ) PDF Sprawdź
08B1 12,7 ( 1/2" ) PDF Sprawdź
10B1 15,875 ( 5/8" ) PDF Sprawdź
12B1 19,05 ( 3/4" ) PDF Sprawdź
16B1 25,4 ( 1" ) PDF Sprawdź
20B1 31,75 ( 1 1/4" ) PDF Sprawdź
24B1 38,1 (1 1/2" ) PDF Zapytaj
28B1 44,45 ( 1 3/4" ) PDF Zapytaj
32B1 50,8 ( 2" ) PDF Zapytaj
« powrót

W naszej ofercie znajdują się równierz koła łańcuchowe jednorzędowe, dwurzędowe i trzyrzędowe, które posiadają hartowane zęby i otwór pilotarzowy. Występują w wykonaniu z piastą jak i same tarcze. Koła są wykonane z dobrej jakości stali dzięki czemu będą służyć długo i bezawaryjnie.

Koła dwurzędowe tarcza:

Symbol Podziałka (mm) Katalog Dostępność
05B2 tarcza 8 PDF Zapytaj
06B2 tarcza 9,525 ( 3/8" ) PDF Zapytaj
08B2 tarcza 12,7 ( 1/2" ) PDF Zapytaj
10B2 tarcza 15,875 ( 5/8" ) PDF Zapytaj
12B2 tarcza 19,05 ( 3/4" ) PDF Zapytaj
16B2 tarcza 25,4 ( 1" ) PDF Zapytaj
20B2 tarcza 31,75 ( 1 1/4" ) PDF Zapytaj
24B2 tarcza 38,1 (1 1/2" ) PDF Zapytaj
28B2 tarcza 44,45 ( 1 3/4" ) PDF Zapytaj
32B2 tarcza 50,8 ( 2" ) PDF Zapytaj

 

Koła dwurzędowe z piastą:

Symbol Podziałka (mm) Katalog Dostępność
05B2 8 PDF Zapytaj
06B2 9,525 ( 3/8" ) PDF Sprawdź
08B2 12,7 ( 1/2" ) PDF Sprawdź
10B2 15,875 ( 5/8" ) PDF Sprawdź
12B2 19,05 ( 3/4" ) PDF Sprawdź
16B2 25,4 ( 1" ) PDF Sprawdź
20B2 31,75 ( 1 1/4" ) PDF Zapytaj
24B2 38,1 (1 1/2" ) PDF Zapytaj
28B2 44,45 ( 1 3/4" ) PDF Zapytaj
32B2 50,8 ( 2" ) PDF Zapytaj
« powrót

W naszej ofercie znajdują się równierz koła łańcuchowe jednorzędowe, dwurzędowe i trzyrzędowe, które posiadają hartowane zęby i otwór pilotarzowy. Występują w wykonaniu z piastą jak i same tarcze. Koła są wykonane z dobrej jakości stali dzięki czemu będą służyć długo i bezawaryjnie.

Koła trzyrzędowe tarcza:

Symbol Podziałka (mm) Katalog Dostępność
06B3 tarcza 9,525 ( 3/8" ) PDF Zapytaj
08B3 tarcza 12,7 ( 1/2" ) PDF Zapytaj
10B3 tarcza 15,875 ( 5/8" ) PDF Zapytaj
12B3 tarcza 19,05 ( 3/4" ) PDF Zapytaj
16B3 tarcza 25,4 ( 1" ) PDF Zapytaj
20B3 tarcza 31,75 ( 1 1/4" ) PDF Zapytaj
24B3 tarcza 38,1 ( 1 1/2" ) PDF Zapytaj
28B3 tarcza 44,45 ( 1 3/4" ) PDF Zapytaj
32B3 tarcza 50,8 ( 2" ) PDF Zapytaj

Koła trzyrzędowe z piastą:

Symbol Podziałka (mm) Katalog Dostępność
06B3 9,525 ( 3/8" ) PDF Sprawdź
08B3 12,7 ( 1/2" ) PDF Sprawdź
10B3 15,875 ( 5/8" ) PDF Sprawdź
12B3 19,05 ( 3/4" ) PDF Sprawdź
16B3 25,4 ( 1" ) PDF Sprawdź
20B3 31,75 ( 1 1/4" ) PDF Zapytaj
24B3 38,1 ( 1 1/2" ) PDF Zapytaj
28B3 44,45 ( 1 3/4" ) PDF Zapytaj
32B3 50,8 ( 2" ) PDF Zapytaj
« powrót

W naszej ofercie posiadamy koła zębate modułowe z zębami prostymi w wykonaniu z piastą lub tarcze. Koła te są wykorzystywane w wielu mechanizmach przeniesienia napędu. Dzięki możliwości łączenia kół o różnej ilości zębów możemy uzyskać szeroki zakres przełożenia. Koła posiadają otwór pilotażowy i są wykonane z wysokiej jakości stali z hartowanymi zębami co gwarantuje długą i bezawaryjną pracę.

Koła zębate modułowe proste z piastą:


Moduł Katalog
1
1,5
2
2,5
3
4
5
6

 

 

 

 

 

 

 

Koła zębate modułowe proste tarcza:

Moduł Katalog
1
1,5
2
2,5
3
4
5
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« powrót

Listwy modułowe zębate

Listwy modułowe zębate to element o szerokim zastosowaniu w przemyśle maszynowym. Od ich trwałości i jakości uzależnione jest prawidłowe działanie maszyny i sprawne wykonywanie pracy. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla naszych Klientów listwy modułowe zębate, które cechują się niezawodnością, trwałością i długą żywotnością. Do ich produkcji użyto najlepszej jakości stali.

W naszym asortymencie znajdują się listwy modułowe zębate o prostym uzębieniu, o różnym zakresie modułów. Maksymalna długość odcinka listwy wynosi 2000 mm.

Sprzedajemy odcinki handlowe: 0,5 mb, 1 mb, 1,5 mb i 2 mb.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z nasza ofertą listew modułowych.

Listwy modułowe Katalog Dostępność
Moduł 1

Moduł 1,5
Moduł 2
Moduł 2,5
Moduł 3
Moduł 4
Moduł 5*
Moduł 6*
* - Zapytaj o dostępność:

 

« powrót

W ciągłej sprzedaży posiadamy sprzęgła kłowe GET typ AA oraz typ BB. Są one wykonane z wysokiej jakości materiału dzięki czemu będą służyć długo i bezawaryjnie.

TYP KATALOG
GET AA
GET BB
« powrót

W ciągłej sprzedaży posiadamy wkładki różnej twardości do sprzęgieł kłowych GET. Są one wykonane z wysokiej jakości poliuretanu.

Kolor Twardość Dostępność Katalog
98 Shore Sprawdź
94 Shore
92 Shore
« powrót

 

Produkt Opis

CX-80 płyn konserująco-naprawczy

CX-80 płyn konserwująco-naprawczy smaruje, penetruje, usuwa wilgoć, czyści, konserwuje.

Doskonale nadaje się do układu zapłonowego i rozdzielaczy. Ułatwia rozruch silników, które zamokły z powodu zalania lub nadmiernej wilgoci. Likwiduje piski i smaruje zawiasy, zamki, szyny zasłon, szyny szuflad. Oszczędza godziny pracy przy luzowaniu pokrytych rdzą nakrętek i śrub.

 • szybko rozluźnia zardzewiałe i zapieczone elementy
 • czyści i zabezpiecza urządzenia przed rdzą
 • doskonale usuwa piski i skrzypienia zawiasów, zamków, karniszy i innych urządzeń mechanicznych
 • poprawia działanie układów zapłonowych narażonych na zalanie lub wilgoć
 • przenika pod warstwę wilgoci tworząc barierę ochronną pomiędzy wodą a metalami
 • eliminuje spięcia spowodowane wilgocią
 • odpowiedni dla elektronicznego zapłonu
 • zabezpiecza zamki samochodowe przed wilgocią i zamarznięciem
 • odmraża zamki
 • usuwa brud, kurz, ślady po kredkach i flamastrach, gumie do żucia i środkach klejących
 • 1001 zastosowań w przemyśle, warsztacie, domu
Karta charakterystyki

CX-80 TEFLON

PREPARAT KONSERWUJĄCO-NAPRAWCZY TEFLON®. Najwyższej klasy preparat wielofunkcyjny o wyjątkowo wysokiej jakości smarowania, mający zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i dziedzinach życia codziennego.

 • powłoka pozostawiona po użyciu tego preparatu poprawia odporność na ścieranie, dzięki czemu wydłuża trwałość produktu
 • niski współczynnik tarcia charakterystyczny dla TEFLON® przekłada się na wysoką skuteczność przy łącznikach elektrycznych, okuciach budowlanych, sprzęcie wojskowym oraz wielu innych zastosowaniach, gdzie ważny jest powtarzający się ruch po gładkiej powierzchni
 • spełnia ogromną rolę w przemyśle rowerowym, idealnie nadaje się jako smar do łańcuchów, przerzutek, linek hamulcowych, kół zębatych zwiększa ich żywotność, zmniejsza tarcie między elementami przekładni oraz ich zużycie
 • może spełniać rolę środka antyadhezyjnego
 • wykorzystywany w procesach związanych z formowaniem elementów z kauczuku oraz tworzyw sztucznych – uzyskuje się podobne trwałości oraz lepsze uwalnianie wyprasek
Karta charakterystyki

CX-80 GREASE LITHIUM SMAR LITOWY

Wielozadaniowy smar przeznaczony do smarowania elementów i układów pojazdów przemysłowych, rolniczych i samochodowych. Zapewnia doskonałe smarowanie nawet w najcięższych warunkach eksploatacyjnych.

 • odporny na działanie wody i utlenianie
 • chroni przed zużyciem i korozją
 • wydłuża żywotność łożysk
 • zawiera dodatki EP
 • stabilny mechanicznie i łatwo pompowalny dzięki miękkiej konsystencji
 • spełnia test SKF EMCOR
 • temperatura stosowania od -20°C do +130°C
Karta charakterystyki

CX-80 SILIKON SPRAY

DO TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY. Bezbarwny smar o wysokiej lepkości.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • certyfikat NSF International, dopuszczający do stosowania w branży spożywczej
 • tworzy powłokę o wyjątkowej odporności
 • pokrycie powierzchni trących cienką warstwą smaru silikonowego zapewnia maksymalną redukcję tarcia oraz długie działanie ochranianych urządzeń
 • idealny do użytku na styku powierzchni wykonanych z tworzywa sztucznego, metalu, ceramiki, gumy i wielu innych
 • nie plami i nie klei się z kurzem
 • antyprzyczepny – ułatwia wyjmowanie z form
 • bezpieczny – nie zawiera żadnych szkodliwych rozpuszczalników

ZASTOSOWANIE:

 • wszelkiego typu urządzenia sanitarne – zawory tradycyjne i dźwigniowe (gazowe), uszczelki, złącza, krany, zawory, przeguby
 • smarowanie czyste w przemyśle tekstylnym, papierniczym, spożywczym
 • urządzenia elektryczne i energetyczne (zabezpieczenie toru prądu)
 • obudowy energetyczne pracujące w skrajnych temperaturach (od -60°C do +230°C)
 • przemysł motoryzacyjny – do smarowania linek w pancerzach, zamków, zawiasów, tulei i śrub
 • zabezpieczenie przed korozją maszyn drukarskich i wszędzie tam, gdzie smar ma kontakt z papierem
 • posiada atest PZH w przemyśle spożywczym do smarowania elementów maszyn przypadkowo stykających się z żywnością
Karta charakterystyki

CX-80 SMAR SILIKONOWY

DO TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY. Bezbarwny smar o wysokiej lepkości.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • tworzy powłokę o wyjątkowej odporności
 • pokrycie powierzchni trących cienką warstwą smaru silikonowego zapewnia maksymalną redukcję tarcia oraz długie działanie ochranianych urządzeń
 • idealny do użytku na styku powierzchni wykonanych z tworzywa sztucznego, metalu, ceramiki, gumy i wielu innych
 • nie plami i nie klei się z kurzem
 • antyprzyczepny – ułatwia wyjmowanie z form
 • temperatura stosowania od -60°C do +230°C

ZASTOSOWANIE:

 • wszelkiego typu urządzenia sanitarne – zawory tradycyjne i dźwigniowe (gazowe), uszczelki, złącza, krany, zawory, przeguby
 • smarowanie czyste w przemyśle tekstylnym, papierniczym, spożywczym
 • urządzenia elektryczne i energetyczne (zabezpieczenie toru prądu)
 • obudowy energetyczne pracujące w skrajnych temperaturach (od -60°C do +230°C)
 • przemysł motoryzacyjny – do smarowania linek w pancerzach, zamków, zawiasów, tulei i śrub
 • zabezpieczenie przed korozją maszyn drukarskich i wszędzie tam, gdzie smar ma kontakt z papierem
 • posiada atest PZH w przemyśle spożywczym do smarowania elementów maszyn przypadkowo stykających się z żywnością

Karta charakterystyki

CX-80 SMAR MIEDZIANY

PRZECIWZAPIECZENIOWY. Wielozadaniowy preparat stosowany w najtrudniejszych warunkach i w szerokim zakresie temperatur od -30°C do +1200°C.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • zapewnia doskonałe smarowanie
 • chroni przed zużyciem ciernym, korozją i wysokimi temperaturami
 • temperatura stosowania od -30°C do 1200°C

ZASTOSOWANIE:

 • śruby i nakrętki
 • połączenia gwintowe i wszelkie powierzchnie dopasowane
 • łączniki rurowe
 • świece zapłonowe
 • koła i podkładki tarcz hamulcowych
 • styki baterii
 • urządzenia portowe
 • obrotnice
 • ciężko obciążone łożyska wszelkiego typu • inne elementy układów pojazdów przemysłowych, maszyn budowlanych, rolniczych i pojazdów samochodowych
Karta charakterystyki
 

CX-80 CERACX

Wielofunkcyjny smar wapniowy do bardzo trudnych warunków, odporny na wodę.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • doskonała stabilność termiczna – odzyskuje swoją oryginalną teksturę po ochłodzeniu do temperatury otoczenia
 • wyjątkowa odporność na wodę konsystencja nie zmiania się nawet gdy duża ilość wody przedostanie się do smaru
 • nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich szkodliwych dla zdrowia i środowiska
 • kolor brązowy
 • temperatura stosowania od -35°C do +190°C
 • klasa lepkości NLGI 2

ZASTOSOWANIE:

 • smarowanie wszelkich rodzajów zespołów pod danych wysokim naciskom oraz obciążeniom udarowym, pracujących w warunkach, gdzie smar jest w częstym kontakcie z wodą (także morską ze względu na wzmocnione właściwości antyrdzewne)
 • smarowanie elementów linii ciągłego odlewania
 • walcarek w stalowniach
 • łożysk w mokrych i suchych sekcjach papierni (walce fi lcowe)
 • w przemyśle gdzie występują trudne warunki pracy (wilgoć, obciążenia, wysoka temperatura, kurz itp.)

Karta charakterystyki

CX-80 KERAMICX

Do śrub oraz połączeń narażonych na działanie dużego nacisku i wysokich temperatur.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • odpowiedni do wysokich temperatur (nawet do 1400°C)
 • nadaje się do stosowania w układach hamulcowych z systemem ABS, układach ASR i ESP, wydechach, śrubach montażowych kolektorów i głowic, piastach oraz innych częściach maszyn
 • działa antykorozyjnie
 • zapobiega zapiekaniu się połączeń ze stali nierdzewnej
 • odporny na działanie kwasów i wody
 • nie zawiera metali

Zakres temperatur: od -40ºC do +1400ºC

 

Karta charakterystyki

CX-80 SMAR DO BRAM SPRAY

Do konserwacji wszelkiego typu bram: tradycyjnych, odchylanych pionowo, roletowych, przesuwnych, skrzydłowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • smaruje, konserwuje oraz zabezpiecza przed wilgocią i korozją wszystkie ruchome części bram

 • pozwala zachować optymalne działanie bramy, także zimą w bardzo niskich temperaturach
 • nie powoduje przywierania brudu i kurzu do nasmarowanych elementów
 • likwiduje piski i zgrzyty
 • poluźnia pracę ciężko chodzących mechanizmów
 • odblokowuje zamarznięte zamki

ZASTOSOWANIE:

 • mechanizmy sprężynowe
 • systemy prowadnic
 • szyny z listwą zębatą
 • elementy siłowników i silników
 • zawiasy
 • sworznie
 • linki
 • haki
 • zasuwy
 • rygle
 • kłódki
 • może być stosowany bezpośrednio do wewnątrz wkładów zamków, bębenków kłódek, stojanów silników elektrycznych
Karta charakterystyki

CX-80 PROFESSIONAL SILIKON

PROFESSIONAL SILIKON. Uszczelniacz odporny na bardzo długie działanie wysokich (+380°C) i niskich (-65°C) temperatur. Jest elastycznym, szybko utwardzającym szczeliwem, które w reakcji z wilgocią atmosferyczną tworzy trwałą, niekurczliwą, odporną na promienie UV masę wypełniającą. Doskonale uszczelnia i klei większość powierzchni takich jak: szkło, ceramika, aluminium i metal.

ZASTOSOWANIE:

 • uszczelnianie przy różnego rodzaju maszynach i urządzeniach grzewczych
 • uszczelnianie obudowy przy kominkach
 • uszczelnianie różnych elementów w silnikach i innych zespołach mechanicznych narażonych na wysokie temperatury
 • uszczelnianie przewodów kominowych i wentylacyjnych

DANE TECHNICZNE:

 • odporność termiczna: od -65°C do +380°C
 • czas utwardzania: ok. 3 mm/24 h
 • czas obróbki 10-20 min
 • przystosowanie do ruchu: ±20%
 • temperatura stosowania: od +5°C do +40°C
 • system sieciowania: octanowy (acetoxy)

Występuje w kolorach: bezbarwny, czarny, czerwony, szary

Karta charakterystyki

CX-80 BONDIX 48

Jednoskładnikowy klej cyjanoakrylowy o średniej lepkości oraz podwyższonej elastyczności i wytrzymałości na oddzieranie.

ZASTOSOWANIE:

 • szybkie klejenie wielu materiałów metalowych, tworzyw sztucznych i elastomerów

 • idealny do klejenia gumy z metalem, stalą kwasoodporną i blachą ocynkowaną
 • montowanie małych kół zębatych z tworzywa na metalowych wałkach
 • klejenie gumowych pierścieni uszczelniających do metalowych części;
 • klejenie magnesów ferrytowych do plastykowej obudowy
 • montaż głośników
 • wklejanie uszczelek gumowych do aluminiowego korpusu zaworu
Karta charakterystyki

CX-80 BONDIX GEL

Konsystencja żelu zapobiega ściekaniu z powierzchni pionowych.

Bardzo mocny, uniwersalny klej cyjanoakrylowy w postaci żelu o wysokiej lepkości.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • szybko sie utwardza
 • nie skapuje
 • doskonały do stosowania na powierzchniach pionowych lub sufitowych i gdy klejone powierzchnie nie przylegają ściśle do siebie

ZASTOSOWANIE:

 • idealny do klejenia: metali, tworzyw sztucznych, skóry, papieru, tektury, drewna, korka, pianki i wielu innych powierzchni
Karta charakterystyki

CX-80 ENGINE CLEANER

Preparat do czyszczenia silników samochodowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • zawiera dodatki, które z łatwością rozpuszczają przypalony olej, smary samochodowe, zacieki z benzyny i zaschnięty brud
 • bezpieczny dla elektroniki, ECU (komputera) i przewodów elektrycznych
 • nie zawiera jonów zdysocjowanych
 • ma małą przewodność prądu
 • po wyschnięciu nie tworzy soli

ZASTOSOWANIE:

 • mycie zewnętrzne silników samochodowych
 • zaprojektowany specjalnie do nowoczesnych silników TDI, TDCi, CDTi, JTDm

Karta charakterystyki

CX-80 CONTACX

Preparat do czyszczenia styków elektrycznych, specjalnie stworzony dla potrzeb elektroniki i elektrotechniki.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • usuwa tłuszcz, brud, stare smary i oleje, silikony, siarczki i tlenki rozpuszczone oraz wszelkie pozostałości po lutowaniu (w tym kalafonię)

ZASTOSOWANIE:

 • do czyszczenia płytek drukowanych po skończeniu montażu elementów
 • do likwidowania trzasków i skrzypień potencjometrów
 • przy wykonywaniu połączeń kablowych i stykowo-krawędziowych, gdy wymagane jest maksymalne obniżenie oporności (montaż komputerów, hi-end, spawalnictwo)
Karta charakterystyki

CX-80 AUTO WELD - SPAWANIE NA ZIMNO

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa do łączenia wszystkich twardych powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • tworzy wytrzymałą spoinę
 • przydaje się wszędzie, gdzie trzeba coś skleić, wypełnić
 • naprawia wszystkie twarde powierzchnie, takie jak: metale, stal, żelazo, aluminium, mosiądz, miedź, cynk, drewno, porcelana i plastik
 • skleja i naprawia uszkodzone rury, zbiorniki z paliwem, akumulatory, głowice cylindrów, bloki silników
 • może być nawiercany, szlifowany, frezowany, gwintowany i malowany
 • wytrzymuje temperatury do 315°C
 • trwałość w tubach – 25 lat

Spoina AUTO WELD ma tysiące zastosowań:

 • naprawy mechaniczne,
 • pęknięte bloki silnikowe,
 • gniazda i prowadnice zaworów,
 • pęknięcia i nieszczelności,
 • cieknące bojlery,
 • wyposażenie łazienek,
 • płytki ceramiczne,
 • pralki, suszarki,
 • kosiarki itd.
Karta charakterystyki

CX-80 KWIKWELD

Spawanie na zimno.

Szybkoschnący dwuskładnikowy klej epoksydowy do wszystkich twardych powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • tworzy wytrzymałą spoinę
 • daje się kształtować do 4 minut
 • skleja, wypełnia, naprawia wszystkie twarde powierzchnie, takie jak: metale, stal, żelazo, aluminium, mosiądz, miedź, cynk, drewno, porcelana i plastik
 • może być nawiercany, szlifowany, frezowany, gwintowany i malowany
 • wytrzymuje temperatury do 150°C
 • trwałość w tubach – 25 lat

ZASTOSOWANIE:

 • sklejanie i naprawa pękniętych bloków silnikowych, gniazd i prowadnic zaworów, kół pasowych, alternatorów i rozruszników, skrzynek przekładniowych, ściętych wpustów, mostów i piast, pęknięć i nieszczelności, cieknących bojlerów, jednostek chłodniczych, części pieców, wyposażenia łazienek, płytek ceramicznych, rur do zimnej i gorącej wody, śrub, wkrętów i kołków, pralek, suszarek, kosiarek itd.
Karta charakterystyki

CX-80 STIK WELD

Dwuskładnikowe szczeliwo epoksydowe wzmocnione stalą.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • łączy, mocuje, uszczelnia, także pod wodą
 • idealny w nagłych wypadkach i szybkich naprawach
 • naprawia wszystkie twarde powierzchnie, takie jak: metale, stal, żelazo, aluminium, mosiądz, miedź, cynk, drewno, porcelanę i plastik
 • skleja i naprawia chłodnice, akumulatory, zbiorniki paliwa, zbiorniki oleju napędowego, bloki cylindrów, bidony, odlewy kół zębatych i pomp, głowice cylindrów oraz wiele innych
 • może być nawiercany, szlifowany, frezowany, gwintowany i malowany • kitopodobna konsystencja eliminuje wyciekanie
 • nierdzewny, niekurczliwy, nietoksyczny
 • odporność na temperatury do +150°C
Karta charakterystyki

CX-80 STARTING FLUID

Preparat ułatwiający rozruch silników benzynowych i dieslowskich w niskich temperaturach.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • preparat powoduje błyskawiczny rozruch silnika, przedłużając żywotność rozrusznika i akumulatora

 • zawiera dodatek smarujący górne części cylindrów, aby zminimalizować zużycie silnika przy nieudanych rozruchach
 • skuteczny do -50°C
 • puszka z aerozolem pasuje do wszystkich standardowych wsporników wtryskiwaczy

ZASTOSOWANIE:

 • w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, maszynach budowlanych, rolniczych, łodziach, samolotach, sprzęcie górniczym

Karta charakterystyki
« powrót

 

 

Produkt Opis

SPRĘŻONE POWIETRZE  Q0 – 600ml

EMCCO Q0 to doskonałej jakości preparat czyszczący i zamrażający. Idealnie nadaje się do usuwania kurzu, zabrudzeń, płynów i wszystkich innych zanieczyszczeń, które przylegają luźno do czyszczonych powierzchni. Nie wchodzi w reakcję z innymi materiałami. Całkowicie czysty, nie pozostawia żadnych plam ani śladów. Pojemnik napełniony jest wysokiej jakości bezwonnym gazem ekologicznym zgodne z normami Unii Europejskiej. Zastosowanie odpowiedniej mieszaniny skroplonych gazów pod wysokim ciśnieniem gwarantuje doskonałe czyszczenie oraz zwiększoną wydajność produktu. Rozpylany gaz natychmiastowo odparowuje zamrażając powierzchnię do -55°C. Można w ten sposób osadzić tuleję (metoda skurczona) oraz zamrażać układy elektroniczne przed ich wylutowaniem.

 

Karta charakterystyki:

PREPARAT WIELOFUNKCYJNY NA BAZIE OLEJU UNIWERSALNEGO  Q1 – 400ml

Preparat wielofunkcyjny EMCCO Q1 posiada doskonałe właściwości penetracyjne, zapewnia precyzyjne nanoszenie, odporność na temperaturę od -50°C do +180°C, nie zawiera silikonu ani teflonu, żywic ani kwasów. Preparat posiada długotrwałą lepkość. Ponadto likwiduje piszczenia, wypiera wodę, rozpuszcza rdzę, chroni i konserwuje cylindry zamków i metale, usuwa smołę, nie przyciąga kurzu. Preparat EMCCO Q1 doskonale ochrania maszyny w warunkach wilgotnych. Dzięki bezbarwnej barwie, ma szerokie zastosowanie do konserwacji sprzętu biurowego. Ś;rodek smarujący nie jest toksyczny, fizjologicznie jest obojętny.

 

Karta charakterystyki:

WYSOKOGATUNKOWY Ś;RODEK SMARNY

 Q2 - 400ml

Preparat EMCCO Q2 to wysokiej jakości bezbarwny środek smarny służący do pielęgnacji i smarowania łańcuchów napędowych, kół łańcuchowych oraz linek naciągowych. Ś;rodek ten przeznaczony jest dla przemysłu spożywczego (wyprodukowany z produktu posiadającego dopuszczenie NSF – H1). Dodatkowo ze względu na bardzo dobrą przywieralność do każdej powierzchni świetnie smaruje i zabezpiecza łożyska, mechanizmy, zawory, zębatki itp. Ś;rodek smarny można stosować do łańcuchów zwykłych oraz tych wyposażonych w uszczelnienia typu O-Ring lub X-Ring. Zalecany jest do wszystkich rodzajów łańcuchów, do prowadnic i transporterów, a także do łożysk wolnoobrotowych. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Ś;rodek po naniesieniu na powierzchnię przez chwilę pozbywa się gazu nośnego bąbelkując (zagęszcza się). Ten stan przejściowy pozwala na głęboką penetrację czynnika smarnego.

 

Karta charakterystyki:

SPRAY ZINK JASNY  Q3 – 400ml

Preparat EMCCO Q3 przeznaczony jest do cynkowania na zimno. Produkt posiada wysoką zawartość cynku – 98%, co zapewnia trwałą powłokę cynkową oraz skuteczną ochronę antykorozyjną. Preparat jest szybkoschnący, odporny na warunki pogodowe, lakierowalny, przewodzi prąd elektryczny, dopuszcza spawanie punktowe, nie pyli. Posiada długotrwałe działanie oraz wysoką wydajność. Spray Zink Jasny EMCCO Q3 posiada wysoką odporność temperaturową do 500°C. Ponadto preparat jest odporny na wodę i sól.

 

Karta charakterystyki:

ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY  Q4 – 600ml

Preparat EMCCO Q4 to profesjonalny zmywacz przemysłowy o wysokiej jakości działania środek o wszechstronnym zastosowaniu: do czyszczenia osprzętu elektrycznego i elementów układu hamulcowego. Powoduje polepszenie przewodzenia na stykach elektrycznych przez czyszczenie i szybkie odparowanie. EMCCO Q4 to wielofunkcyjny rozpuszczalnik: rozpuszcza i usuwa smar, oleje, żywice, osady, śniedź, płyn hamulcowy i inne. Skuteczny przy czyszczeniu silników elektrycznych alternatorów, kostek, złączy, wtyków, klocków, bębnów tarcz hamulcowych, tarcz – sprzęgła.

 

Karta charakterystyki:

WYSOKOGATUNKOWY ŚRODEK SMARNY

 Q5 - 400ml

Preparat EMCCO Q5 to wysokogatunkowy ultra czysty środek smarny. Produkt wypiera wodę, ma dobrą płynność w niskich temperaturach, nie posiada smaku i zapachu. Może on być stosowany jako środek smarny do mechanizmów precyzyjnych, łożysk, jako środek czyszczący do stali nierdzewnej, jako środek smarny w układach pneumatycznych, jako środek antyadhezyjny do form i podajników.

 

Karta charakterystyki:

 

WYSOKOGATUNKOWY ODRDZEWIACZ

 Q6 +Grafit + MoS2 - 400ml

Preparat EMCCO Q6 to wysokogatunkowy odrdzewiacz zawierający Grafit oraz MoS2, co w połączeniu daje mocną mieszankę szybko działających struktur chemicznych. W wyniku połączenia z cząstkami wykorzystującymi napięcia powierzchniowe pozwala na penetrację w głąb zapieczonych lub skorodowanych połączeń. Produkt EMCCO Q6 zalecany jest tylko do rozluźniania zapieczonych elementów np. śrub, zawiasów, nakrętek. Rozpuszcza nalot z kamienia, węgla, wapnia, żywicę, ponadto usuwa smołę oraz tłuszcze.

Karta charakterystyki:

WYSOKOGATUNKOWY SMAR  Q7 – 400ml

Preparat EMCCO Q7 to wysokiej jakości smar posiadający doskonałe właściwości smarujące. Produkt stworzony, aby zapewnić znakomitą, długotrwałą ochronę urządzeń. Służy do pielęgnacji i smarowania łańcuchów napędowych, kół łańcuchowych, zębatych oraz sworzni. Dodatkowo ze względu na znakomitą przyczepność do każdej powierzchni świetnie smaruje i zabezpiecza łożyska, mechanizmy, zawory oraz zębatki. Smar można stosować do łańcuchów zwykłych oraz tych, które są wyposażone w uszczelnienia typu O-Ring oraz X-Ring. Ś;rodek smarujący EMCCO Q7 zalecany jest do prowadnic i transporterów oraz do łożysk wolnoobrotowych.

 

Karta charakterystyki:

SUCHY SMAR Z PTFE  Q8 – 400ml

Smar PTFE EMCCO Q8, tworzący na podłożu suchą warstwę poślizgową. Doskonały środek smarny przeznaczony do wszystkich typów napędów łańcuchowych, przekładniowych i taśmowych.

Preparat EMCCO Q8 stosuje się jako uszczelniacz wszystkich środków smarnych pracujących w temperaturze do +240°C. Zastosowanie: do wszystkich typu urządzeń sanitarnych, do konserwacji sprzętu turystycznego i sportowego, w przemyśle motoryzacyjnym, w warunkach uderzeń i wibracji. Odporność temperaturowa od -180°C do +240°C.

 

Karta charakterystyki:

SMAR WYSOKOTEMPERATUROWY NA

BAZIE MIEDZI Q9 – 400ml

Preparat EMCCO Q9 to wysokotemperaturowy smar stosowany do elementów pracujących w wysokich temperaturach. Zalecany jako smar montażowy do zabezpieczania przed zapieczeniem współpracujących części, np. świece zapłonowe, elementy układu wydechowego oraz hamulcowego, zasuwy, przekładnie itp.

Smar EMCCO Q9 ma zastosowanie do połączeń gwintowych i śrubowych, elementów ruchomych, powierzchni ślizgowych, łączników rurowych. Temperatura pracy od -30°C do +1000°C.

 

Karta charakterystyki:

KLEJ KONSTRUKCYJNY DO ZASTOSOWAŃ EKSTREMALNYCH  Q10 – 310ml

Klej EMCCO Q10 jest uniwersalnym montażowym klejem poliuretanowym o właściwościach wypełniających i bardzo krótkim czasie reakcji. Nie zawiera rozpuszczalników. Tworzy twardą duroplastyczną spoinę klejową. Klej EMCCO Q10 jest stosowany w pracach montażowych wszelkiego typu: w rzemiośle i przemyśle budowlanym, do montażu okien i schodów. Charakteryzuje się on świetną przyczepnością do drewna, materiałów budowlanych, ceramiki, metali, duroplastów i termoplastów przy odpowiednim wcześniejszym przygotowaniu. Klej EMCCO Q10 spełnia wymagania dla klejenia drewno – drewno zgodnie z EN 204, grupa D4, atest Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim, nr certyfikatu 505 28322/1 oraz wg WATT91~7,6 N/mm, certyfikat nr 505 28322/2.

 

Karta charakterystyki:

KLEJ HYBRYDOWY DO ZASTOSOWAŃ EKSTREMALNYCH Q17 – 310ml

Klej EMCCO Q17 MS POLYMER – HYBRYD to klej nowej generacji o wyjątkowych właściwościach. Posiada dużą siłę spajania początkowego oraz doskonałą przyczepność (możliwość korygowania do 20minut) do większości materiałów i podłoży, nawet wilgotnych, z wyjątkiem PE, PP, teflonu i bitumów. Klej utwardza się pod wpływem wilgoci. Powierzchnie klejone nie wymagają gruntowania, jedynie oczyszczenia z ewnetualnych zabrudzeń. Klej niewrażliwy na wiele chemikaliów, odporny na warunki atmosferyczne, daje się malować farbami, nawet wodnymi, nie przebarwia materiałów. KLEJ EMCCO Q17 JEST CAŁKOWICIE NEUTRALNY. Po utwardzeniu odporny na temperatury od -40°C do +90°C. Klej EMCCO Q17 ma szerokie zastosowanie: ceramika, kamień naturalny, aluminium, tworzywa sztuczne, styropian, drewno, płyty wiórowe, płyty gk, wełna mineralna, porcelana, lustra. Klej polecany jest do uszczelnień sanitarnych (umywalki, wanny, kabiny prysznicowe), blatów kuchennych oraz uszczelnień płytek.

 

Karta charakterystyki: